× Αρχική Νέα Εκδηλώσεις Συχνές Ερωτήσεις Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιές είναι οι Νηστείες της Εκκλησίας μας;

Νηστεία των Χριστουγέννων

Αρχίζει στις 15 Νοεμβρίου και διαρκεί μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου. Την περίοδο αυτή επιτρέπεται το λάδι και το κρασί καθημερινά εκτός της Τετάρτης και της Παρασκευής. Κατά την πιο ισχυρή  παράδοση από την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, 21 Νοεμβρίου, μέχρι και την εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος, 12 Δεκεμβρίου, επιτρέπεται το ψάρι μόνο το Σάββατο και την Κυριακή.

 Νηστεία του Πάσχα

Αρχίζει από την Καθαρά Δευτέρα και διαρκεί μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Κατά τη νηστεία αυτή επιτρέπεται το λάδι και το κρασί μόνο το Σάββατο και την Κυριακή (εκτός του Μ. Σαββάτου). Στη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και την Κυριακή των Βαΐων επιτρέπεται το ψάρι.

 Νηστεία Αγίων Αποστόλων

Υπολογίζεται ανάλογα με το πότε είναι το Πάσχα. Αρχίζει την επομένη ημέρα της Κυριακής των Αγίων Πάντων και διαρκεί μέχρι και τις 28 Ιουνίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Κατά την περίοδο αυτή επιτρέπεται το λάδι, το κρασί και το ψάρι καθημερινά εκτός της Τετάρτης και της Παρασκευής.

 Νηστεία Δεκαπενταυγούστου (της Παναγίας)

Αρχίζει από την 1η Αυγούστου και διαρκεί μέχρι τη 14η Αυγούστου. Κατά τη νηστεία αυτή επιτρέπεται το λάδι και το κρασί μόνο Σάββατο και Κυριακή. Αν η 15ηΑυγούστου τύχει Τετάρτη ή Παρασκευή τρώμε ψάρι. Στις 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, επιτρέπεται το ψάρι οποιαδήποτε μέρα κι αν τύχει.

 Κατάλυση νηστείας

Κατάλυση νηστείας Τετάρτη και Παρασκευή επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:
1) Από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου.

2) Την πρώτη εβδομάδα του Τριωδίου – από την Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή του Ασώτου.

3) Την τρίτη εβδομάδα του Τριωδίου  από τη Δευτέρα της Απόκρεω μέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου  επιτρέπονται όλα εκτός από κρέας.

4) Την εβδομάδα της Διακαινησίμου Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.

5) Την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος  Κυριακή της Πεντηκοστής μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων.

Ημέρες που δεν επιτρέπεται η τέλεση μνημοσύνων

1. Από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά συμπεριλαμβανομένης.

2. Την ημέρα της Πανηγύρεως του Ιερού Ναού.

3. Τη 14η Σεπτεμβρίου (Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού).

4. Κατά τις Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές: Χριστούγεννα, Περιτομή του Χριστού, Θεοφάνεια, Υπαπαντή, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Ανάληψις, Πεντηκοστή, Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Κοίμησις της Θεοτόκου, Γενέσιον της Θεοτόκου, Εισόδια της Θεοτόκου.

Πληροφορίες για τέλεση Γάμου και πιστοποιητικά που χρειάζονται

Για έκδοση άδειας γάμου μεταξύ δύο Ορθοδόξων απαιτούνται τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

1. Ταυτότητες ή Διαβατήρια.

2. Πρωτότυπα Πιστοποιητικά Γεννήσεως.

3. Βεβαίωση ότι έχουν υποβληθεί σε εξέταση για το ενδεχόμενο ύπαρξης Μεσογειακής Αναιμίας.

4. Πιστοποιητικά Ελευθερίας (εκδίδονται από τον ιερέα της ενορίας του κάθε ενδιαφερομένου, εφόσον προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σημεία 1,2 και 3. Αν η μητέρα είναι πρόσφυγας, τότε αυτό εκδίδεται από τη Μητρόπολη στην οποίαν ανήκε η μητέρα πριν το 1974).

5. Ένορκος Δήλωση (Αντίγραφα ενόρκων δηλώσεων διατίθενται στο γραφείο αδειών γάμου και υπογράφονται στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου).

6. Πιστοποιητικό για έκδοση άδειας γάμου (ετοιμάζεται από τον ιερέα που θα τελέσει το γάμο).

7. Αμοιβαία συναίνεση δήλωση (ετοιμάζεται από τον ιερέα του ναού που θα γίνει ο γάμος και υπογράφεται από τους ενδιαφερομένους – τα δικαιολογητικά στα σημεία 6 και 7 εκδίδονται αφού προσκομισθούν τα δικαιολογητικά στα σημεία 1,2,3 και 4).

8. Απόδειξη πληρωμής δικαιωμάτων μεταφοράς γάμου εφ’ όσον ο γάμος θα τελεσθεί σ’ άλλη ενορία από αυτή της νύμφης.

9. Για τη σύναψη γάμου απαραιτήτως και οι δύο ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εφ’ όσον ο ένας ή και οι δύο ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικος απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων και έγκριση από το Μητροπολίτη.

10. Σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα που πρόκειται να συνάψουν γάμο, έχουν διαφορά ηλικίας, που υπερβαίνει τα 25 έτη, για την τέλεση του γάμου απαιτείται ειδική άδεια του Αρχιερέως του τόπου τελέσεως του γάμου.

11. Εάν ο ένας η και οι δύο ενδιαφερόμενοι έχουν τελέσει προηγουμένως άλλο γάμο θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν το πρωτότυπο Εκκλησιαστικό Διαζύγιο και το πρωτότυπο Πολιτικό Διαζύγιο.

12. Όλα τα έγγραφα που θα προσκομισθούν πρέπει απαραιτήτως να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, πιστοποιημένα από Πιστοποιούντα Υπάλληλο. Όλα τα έγγραφα (εκτός των ταυτοτήτων) φυλάσσονται στην Ι. Μ. Λεμεσού.

13. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στις οδηγίες αυτές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αδειών Γάμου της Ιεράς Μητροπόλεως. Τηλ.: 25864303, 25864304.

Πληροφορίες για Γάμο μεταξύ ετεροδόξων

Οδηγίες προς έκδοση Άδειας Μικτού Γάμου

 Μεταξύ ενός Χριστιανού Ορθόδοξου και ενός ετεροδόξου, μέλους άλλης χριστιανικής ομολογίας, χρειάζεται να υποβληθούν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

Για τον Ορθόδοξο:

 1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Πρωτότυπο)
 3. Βεβαίωση (όχι την κάρτα) Μεσογειακής Αναιμίας
 4. Πιστοποιητικό Αγαμίας (εκδίδεται από τον Ιερέα της ενορίας του ενδιαφερομένου, εφόσον προσκομισθούν τα δικαιολογητικά και των δύο ενδιαφερομένων που αναφέρονται στα σημεία 1,2 και 3. Σε περίπτωση που η μητέρα είναι πρόσφυγας τότε αυτό εκδίδεται από την Μητρόπολη στην οποία ανήκε η μητέρα πριν το 1974)
 5. Ένορκος δήλωση (απαιτείται σε περίπτωση που ο Ιερέας, ο οποίος θα εκδώσει το πιστοποιητικό αγαμίας, δεν γνωρίζει τον ενδιαφερόμενο ή εάν ο ενδιαφερόμενος  διαμένει σε άλλη ενορία ή έζησε ή ζει στο εξωτερικό. Αντίγραφα Ενόρκων Δηλώσεων διατίθενται από το Γραφείο Αδειών Γάμου και υπογράφονται στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου).          

 

Για το μέλος άλλης χριστιανικής ομολογίας:

 1. Διαβατήριο
 2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Πρωτότυπο)
 3. Βεβαίωση (όχι την κάρτα) Μεσογειακής Αναιμίας
 4. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως του ετεροδόξου σύμφωνα με το δόγμα στο οποίο ανήκει
 5. Άδεια παραμονής εάν ανήκει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 6. Βεβαίωση από την χριστιανική ομολογία στην οποία ανήκει ή από άλλη επίσημη υπηρεσία του κράτους από το οποίο προέρχονται ότι δεν έχουν συνάψει άλλο γάμο
 7. Ένορκο Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν έχει τελέσει ξανά άλλο εκκλησιαστικό ή πολιτικό γάμο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Αντίγραφα Ενόρκων Δηλώσεων διατίθενται από το Γραφείο Αδειών Γάμου και υπογράφονται στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου

 

 Λόγω του ότι σε αρκετές χώρες δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται ο Θρησκευτικός γάμος ως κανονικός, επιβάλλεται στους δύο ενδιαφερομένους η τέλεση Πολιτικού γάμου πρίν από τον Θρησκευτικό. Αντίγραφο του Πολιτικού Γάμου θα πρέπει επίσης να προσκομισθει.

 Κατά την έκδοση της Άδειας Γάμου στο Γραφείο Άδειων Γάμου οι ενδιαφερόμενοι θα υπογράφουν δήλωση με την οποία δεσμεύονται ότι τα παιδιά που θα αποκτήσουν θα τα βαπτίσουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ημέρες που δεν επιτρέπεται η τέλεση γάμου

Σύμφωνα με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου δεν επιτρέπεται η τέλεση γάμου κατά τις πιο κάτω μέρες:

1. Τη 14η  Σεπτεμβρίου, εορτή του Τιμίου Σταυρού.

2. Από τη 15η Νοεμβρίου μέχρι την 25η Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερομηνιών.

3. Την 5η και 6η Ιανουαρίου, παραμονή και εορτή των Θεοφανείων.

4. Από την Παρασκευή της Τυρινής μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερομηνιών.

5. Από την 1η μέχρι τη 15η Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερομηνιών.

6. Την 29η Αυγούστου, εορτή του Τιμίου Προδρόμου.

7. Όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές εκτός εκείνων που επιτρέπεται η κρεοφαγία

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για την τέλεση Βάπτισης και πιστοποιητικά που χρειάζονται;

Σχετικά με το Μυστήριο του Βαπτίσματος, παρακαλείσθε θερμά οι γονείς και οι ανάδοχοι να έχετε υπ’ όψιν τα εξής:

1. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας αναφορικά με το Μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος θα πρέπει να προσεχθούν τα ακόλουθα:

α) Το όνομα που θα δοθεί στο παιδί θα πρέπει να είναι Χριστιανικό ή Ελληνικό. Θα πρέπει να είναι ένα όνομα και να μην είναι υποκοριστικό ή παρεφθαρμένο.

β) Ο ανάδοχος (νονός ή νονά) θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο, να είναι ενήλικας (18 ετών και άνω) και οπωσδήποτε Ορθόδοξος Χριστιανός.

γ) Εάν οι γονείς έχουν απαιτήσεις σχετικές με το όνομα ή τον ανάδοχο διαφορετικές με τα πιο πάνω θα πρέπει να εξασφαλίζουν γι’ αυτό γραπτή έγκριση από τη Μητρόπολη.

δ) Τα ενδύματα του παιδιού πρέπει να είναι λευκά, διότι αυτό απαιτεί το Μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, καθ’ ότι το λευκό χρώμα συμβολίζει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που λαμβάνει το νεοφώτιστο με το Βάπτισμα και το Χρίσμα.

ε) Εάν ο ένας εκ των γονέων θα είναι απών κατά τη βάπτιση (βρίσκονται σε διάσταση, είναι διαζευγμένοι, ο ένας ζεί σε άλλη χώρα) τότε χρειάζεται γραπτή συγκατάθεση του απόντος υπογραμμένη από τον ίδιο. Σε περιπτώσεις όπου ο ένας εκ των γονέων έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα τότε δεν απαιτείται η συγκατάθεση του άλλου.

2. Πρέπει να προσκομίσετε στον ιερέα κατά την ημέρα της βάπτισης τα πιο κάτω:

α) Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού.

β) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως του αναδόχου.

γ) Δελτία ταυτότητος γονέων και αναδόχου.